Veľtrhy a výstavy


expo img

Všeobecné informácie

V ponuke uvedenej nižšie nájdete zájazdy na vybrané odborné výstavy a veľtrhy. Každá jedna ponuka zájazdu má uvedený termín a celkovú cenu za jednu osobu. Pokiaľ však plánujete návštevu niektorého z uvedených veľtrhov ako spoločnosť, zväz, komora, asociácia alebo iná organizácia s väčším počtom záujemcov, neváhajte nás kontaktovať a vytvoríme Vám ponuku tak, aby vyhovovala Vašim požiadavkám a predstavám, aj s možnosťou zabezpečenia programu počas cesty, či už formou exkurzie na aktuálnu tému veľtrhu alebo prehliadky miest. Vašu požiadavku pošlite e-mailom na "fairs@flashholidays.eu" a naše oddelenie veľtrhov a výstav Vám odpovie do 24 hodín.


FIBO 2018

FIBO je popredný medzinárodný veľtrh pre fitnes, wellness a zdravie. Koná sa od svojho vzniku v roku 1985 každoročne v apríli a od roku 2013 v Kolíne. Vďaka výstavnej ploche 160.000 m², prilákal FIBO viac ako 940 vystavovateľov a viac ako 153.000 návštevníkov, vrátane 83.000 odborných návštevníkov z celého sveta. FIBO predstavuje nielen najnovšie trendy a novinky v odvetviach fitnes a zdravotníctva, ale pozýva návštevníkov aj k tomu, aby sa zapojili do atmosféry veľtrhu cez rozsiahly a interaktívny program. 

Dĺžka zájazdu  |  4 dni
Miesto konania  |  Kolín nad Rýnom, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel 3* neďaleko Kolína 
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 40 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  329 €
Dostupné termíny  |  11. 4. - 14. 4. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


Stone+tec 2018

Prírodný kameň patrí k najstarším, fantastickejším a najtrvanlivejším materiálom. To, že je prírodný kameň aktuálny materiál tiež v dnešnej dobe, dokazuje pravidelne raz za dva roky práve medzinárodný veľtrh Stone+tec v Norimbergu.

Dĺžka zájazdu  |  2 dni
Miesto konania  |  Norimberg, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel zur Post Velburg
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  190 €
Dostupné termíny  |  13. 6. - 14. 6. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


GaLaBau 2018

GaLaBau je medzinárodný odborný veľtrh zelene v mestách, na voľných a verejných priestranstvách či stavieb detských, športových a golfových ihrísk s kompletnou ponukou projektovania, výstavby a údržby záhrad, parkov a zelených plôch. Medzi návštevníkov patria predovšetkým záhradníci-krajinári, správcovia verejných priestranstiev miest a obcí, krajinný architekti a ďalej zástupcovia škôl, greenkeeperi, manažéri a prevádzkovatelia golfových areálov, prevádzkovatelia kempov a pod.

Dĺžka zájazdu  |  2 dni
Miesto konania  |  Norimberg, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel zur Post Velburg
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  190 €
Dostupné termíny  |  12. 9. - 13. 9. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


AMB 2018

AMB – medzinárodný veľtrh pre spracovanie kovov sa stal uznávaným ako najvýznamnejšie podujatie v párnych rokoch. Zaujíma vedúcu pozíciu medzi veľtrhy v odvetví a patrí medzi päť najlepších veľtrhov na svete. Na celkovej výstavnej ploche viac ako 105 tisíc metrov štvorcových sa nachádzajú všetky vedúce postavenia na svetovom trhu s technológiami a prezentujú technológie pre budúcu produkciu. Návštevníci budú mať prospech najmä z jasného a tematického rozloženia výstavných hál. AMB je podporená atraktívnym sprievodným programom, ktorý predstavuje zaujímavé špeciálne ukážky.

Dĺžka zájazdu  |  3 dni
Miesto konania  |  Stuttgart, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel neďaleko Stuttgartu 
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  289 €
Dostupné termíny  |  17. 9. - 19. 9. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


FachPack 2018

Odborníci z obalového priemyslu sa zhodujú na tom, že návšteva veľtrhu FachPack je pre nich takmer povinnosťou. V troch veľtržných dňoch bude v jedenástich výstavných halách predstavená ucelená ponuka obaliarského priemyslu. Viac ako tretina vystavovateľov veľtrhu FachPack ponúka novinky a zdokonalenie v segmentoch obalových materiálov, obalových prostriedkov a pomocných obalových prostriedkov. Tí sú spoločne s dodávateľmi techniky (baliacich strojov, etiketovacie a označovacej techniky) predmetom najväčšieho záujmu. Medzi ďalšie predstavené segmenty patrili napr. zušľachťovanie obalov a interná logistika.

Dĺžka zájazdu  |  2 dni
Miesto konania  |  Norimberg, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel zur Post Velburg
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  190 €
Dostupné termíny  |  25. 9. - 26. 9. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


ALUMINIUM 2018

ALUMINIUM je medzinárodný veľtrh výmeny informácií dodávateľov surovín, polotovarov, prefabrikátov a finálnych výrobkov, technológií povrchových úprav a recyklácie rovnako ako výrobcov strojov a zariadení pre spracovanie a výrobu hliníka a dôležitých odvetví jeho použitia. Vybranej oblasti budú prezentované v pavilónoch primárna výroba a dodávky technológií, povrchové úpravy a technika, odlievanie a tepelné spracovanie, spájanie hliníka - zváranie, lepenie a spájanie, recyklácia a segment horčíka.

Dĺžka zájazdu  |  3 dni
Miesto konania  |  Düsseldorf, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel neďaleko Düsseldorfu 
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  249 €
Dostupné termíny  |  9. 10. - 11. 10. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


CHILLVENTA 2018

Chillventa je medzinárodný veľtrh, na ktorom dochádza v rámci odborných sympózií, fór a prezentácií na vzájomnú výmenu najaktuálnejších informácií odbornej a laickej verejnosti v oblasti chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel.

Dĺžka zájazdu  |  2 dni
Miesto konania  |  Norimberg, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel zur Post Velburg
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  190 €
Dostupné termíny  |  16. 10. - 17. 10. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA

Medzinárodný veľtrh technológií INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA zmenený z 3-ročného na 2-ročný turnus sa v roku 2016 po prvýkrát predstavil so špeciálnymi kultúrami. Veľtrh teda nie je určený len pre producentov vína, ovocia, ovocných štiav a liehovín, ale aj pre celé odvetvie pestovania, ako napríklad  špargľa, jahody, hlávkový šalát, chmeľ a pod. Prostredníctvom jedinečnej kombinácii veľtrhu, konferencie a prezentačnej techniky nájdu odborní návštevníci vedľa technológií a inovácií svetovej triedy aj profesionálne výmeny medzi odborníkmi, konzultantmi a odborníkmi v oblasti vedy a výskumu.

Dĺžka zájazdu  |  3 dni
Miesto konania  |  Stuttgart, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel neďaleko Stuttgartu 
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  289 €
Dostupné termíny  |  3. 11. - 5. 11. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


BrauBeviale 2018

Medzinárodný odborný veľtrh BrauBeviale ako veľtrh nápojovej techniky je platformou (nielen) európskeho nápojového priemyslu. Na veľtrhu sú každoročne prezentované suroviny, technológie, logistické a obalová riešenia, marketingové prostriedky súvisiace s výrobou nápojov. Medzinárodná účasť vystavovateľov a záujem návštevníkov je prísľubom úspechu ponúkajúcich a dopytujúcich na trhu s nápojmi a nápojovú technikou.

Dĺžka zájazdu  |  2 dni
Miesto konania  |  Norimberg, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel zur Post Velburg
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  190 €
Dostupné termíny  |  13. 11. - 14. 11. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií

Poďte s nami na zaujímavé veľtrhy a výstavy