Veľtrhy a výstavy


expo img

Všeobecné informácie

V ponuke uvedenej nižšie nájdete zájazdy na vybrané odborné výstavy a veľtrhy. Každá jedna ponuka zájazdu má uvedený termín a celkovú cenu za jednu osobu. Pokiaľ však plánujete návštevu niektorého z uvedených veľtrhov ako spoločnosť, zväz, komora, asociácia alebo iná organizácia s väčším počtom záujemcov, neváhajte nás kontaktovať a vytvoríme Vám ponuku tak, aby vyhovovala Vašim požiadavkám a predstavám, aj s možnosťou zabezpečenia programu počas cesty, či už formou exkurzie na aktuálnu tému veľtrhu alebo prehliadky miest. Vašu požiadavku pošlite e-mailom na "fairs@flashholidays.eu" a naše oddelenie veľtrhov a výstav Vám odpovie do 24 hodín.


GaLaBau 2018

GaLaBau je medzinárodný odborný veľtrh zelene v mestách, na voľných a verejných priestranstvách či stavieb detských, športových a golfových ihrísk s kompletnou ponukou projektovania, výstavby a údržby záhrad, parkov a zelených plôch. Medzi návštevníkov patria predovšetkým záhradníci-krajinári, správcovia verejných priestranstiev miest a obcí, krajinný architekti a ďalej zástupcovia škôl, greenkeeperi, manažéri a prevádzkovatelia golfových areálov, prevádzkovatelia kempov a pod.

Dĺžka zájazdu  |  2 dni
Miesto konania  |  Norimberg, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel zur Post Velburg
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  190 €
Dostupné termíny  |  12. 9. - 13. 9. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


AMB 2018

AMB – medzinárodný veľtrh pre spracovanie kovov sa stal uznávaným ako najvýznamnejšie podujatie v párnych rokoch. Zaujíma vedúcu pozíciu medzi veľtrhy v odvetví a patrí medzi päť najlepších veľtrhov na svete. Na celkovej výstavnej ploche viac ako 105 tisíc metrov štvorcových sa nachádzajú všetky vedúce postavenia na svetovom trhu s technológiami a prezentujú technológie pre budúcu produkciu. Návštevníci budú mať prospech najmä z jasného a tematického rozloženia výstavných hál. AMB je podporená atraktívnym sprievodným programom, ktorý predstavuje zaujímavé špeciálne ukážky.

Dĺžka zájazdu  |  3 dni
Miesto konania  |  Stuttgart, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel neďaleko Stuttgartu 
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  289 €
Dostupné termíny  |  17. 9. - 19. 9. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


FachPack 2018

Odborníci z obalového priemyslu sa zhodujú na tom, že návšteva veľtrhu FachPack je pre nich takmer povinnosťou. V troch veľtržných dňoch bude v jedenástich výstavných halách predstavená ucelená ponuka obaliarského priemyslu. Viac ako tretina vystavovateľov veľtrhu FachPack ponúka novinky a zdokonalenie v segmentoch obalových materiálov, obalových prostriedkov a pomocných obalových prostriedkov. Tí sú spoločne s dodávateľmi techniky (baliacich strojov, etiketovacie a označovacej techniky) predmetom najväčšieho záujmu. Medzi ďalšie predstavené segmenty patrili napr. zušľachťovanie obalov a interná logistika.

Dĺžka zájazdu  |  2 dni
Miesto konania  |  Norimberg, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel zur Post Velburg
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  190 €
Dostupné termíny  |  25. 9. - 26. 9. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


ALUMINIUM 2018

ALUMINIUM je medzinárodný veľtrh výmeny informácií dodávateľov surovín, polotovarov, prefabrikátov a finálnych výrobkov, technológií povrchových úprav a recyklácie rovnako ako výrobcov strojov a zariadení pre spracovanie a výrobu hliníka a dôležitých odvetví jeho použitia. Vybranej oblasti budú prezentované v pavilónoch primárna výroba a dodávky technológií, povrchové úpravy a technika, odlievanie a tepelné spracovanie, spájanie hliníka - zváranie, lepenie a spájanie, recyklácia a segment horčíka.

Dĺžka zájazdu  |  3 dni
Miesto konania  |  Düsseldorf, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel neďaleko Düsseldorfu 
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  249 €
Dostupné termíny  |  8. 10. - 10. 10. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


Fakuma 2018

Vo viac ako 30-ročnej histórii sa medzinárodný veľtrh Fakuma pre spracovanie plastov stal popredným miestom stretnutia pre priemysel s medzinárodnou charizmou. Udržuje si druhé miesto v celkovom hodnotení medzinárodných veľtrhov pre plasty. Vzhľadom na organizačný cyklus je však hlavnou udalosťou pre priemysel vo Fakuma rokoch.

Dĺžka zájazdu  |  3 dni
Miesto konania  |  Friedrichshafen, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel neďaleko Friedrichshafenu
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  min. 25 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  289 €
Dostupné termíny  |  15. 10. - 17. 10. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


CHILLVENTA 2018

Chillventa je medzinárodný veľtrh, na ktorom dochádza v rámci odborných sympózií, fór a prezentácií na vzájomnú výmenu najaktuálnejších informácií odbornej a laickej verejnosti v oblasti chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel.

Dĺžka zájazdu  |  2 dni
Miesto konania  |  Norimberg, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel zur Post Velburg
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  190 €
Dostupné termíny  |  16. 10. - 17. 10. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA

Medzinárodný veľtrh technológií INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA zmenený z 3-ročného na 2-ročný turnus sa v roku 2016 po prvýkrát predstavil so špeciálnymi kultúrami. Veľtrh teda nie je určený len pre producentov vína, ovocia, ovocných štiav a liehovín, ale aj pre celé odvetvie pestovania, ako napríklad  špargľa, jahody, hlávkový šalát, chmeľ a pod. Prostredníctvom jedinečnej kombinácii veľtrhu, konferencie a prezentačnej techniky nájdu odborní návštevníci vedľa technológií a inovácií svetovej triedy aj profesionálne výmeny medzi odborníkmi, konzultantmi a odborníkmi v oblasti vedy a výskumu.

Dĺžka zájazdu  |  3 dni
Miesto konania  |  Stuttgart, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel neďaleko Stuttgartu 
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  289 €
Dostupné termíny  |  3. 11. - 5. 11. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


COMPOSITES EUROPE 2018

Composites Europe je najmodernejší a najinovatívnejší veľtrh predstavujúci oblasť trhu s kompozitnými materiálmi a ich použitím, ktoré sú významným článkom v sektore priemyslu. Vystavovatelia ukazujú najnovšie materiály, trendy, technológie a koncepty kompozitných materiálov používaných napríklad v oblasti veternej energie, automobilového, lodného či leteckého priemyslu, a to od návrhu až po konštrukcie.

Dĺžka zájazdu  |  3 dni
Miesto konania  |  Stuttgart, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel neďaleko Stuttgartu 
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  min. 25 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  289 €
Dostupné termíny  |  5. 11. - 7. 11. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií


BrauBeviale 2018

Medzinárodný odborný veľtrh BrauBeviale ako veľtrh nápojovej techniky je platformou (nielen) európskeho nápojového priemyslu. Na veľtrhu sú každoročne prezentované suroviny, technológie, logistické a obalová riešenia, marketingové prostriedky súvisiace s výrobou nápojov. Medzinárodná účasť vystavovateľov a záujem návštevníkov je prísľubom úspechu ponúkajúcich a dopytujúcich na trhu s nápojmi a nápojovú technikou.

Dĺžka zájazdu  |  2 dni
Miesto konania  |  Norimberg, Nemecko
Ubytovanie  |  Hotel zur Post Velburg
Spôsob dopravy  |  Autobusom z Bratislavy
Strava  |  raňajky
Veľkosť skupiny  |  do 44 osôb
Sprievodca  |  po celý zájazd
Cena zájazdu  |  190 €
Dostupné termíny  |  13. 11. - 14. 11. 2018

Zájazd je voľný

Viac informácií

Poďte s nami na zaujímavé veľtrhy a výstavy