O nás


Spoločnosť FLASH HOLIDAYS SK, s.r.o. vznikla ako rodinná firma v marci 2006 so sídlom v Bratislave. Pôvodným predmetom podnikania pri založení spoločnosti bolo prevádzkovanie nepravidelnej autobusovej dopravy pre cestovné kancelárie a prevádzkovanie zamestnaneckej dopravy niekoľkým významným firmám v Bratislavskom samosprávnom kraji. Po roku pôsobenia spoločnosť rozšírila predmet podnikania o požičovňu vozidiel a cestovnú agentúru so službami pre súkromné ​​spoločnosti, štátne a vládne inštitúcie, ale aj pre širokú verejnosť. Spoločnosť FLASH HOLIDAYS SK, s.r.o. zabezpečuje dopravné a cestovné služby tiež pre niektoré významné veľvyslanectvá a konzuláty na Slovensku a v Rakúsku.

V auguste 2012 rozšírila spoločnosť FLASH HOLIDAYS SK, s.r.o. svoju pôsobnosť do Českej republiky a vznikla dcérska spoločnosť FLASH HOLIDAYS CZ, s.r.o. so sídlom vo Valašskom Meziříčí. Hlavným predmetom podnikania dcérskej spoločnosti je prevádzkovanie cestovnej a dopravnej agentúry určenej prevažne pre súkromný sektor a záujmové združenia.

Služby spoločnosti FLASH HOLIDAYS sú vytvárané a poskytované v prevažnej miere na kľúč, presne podľa želania, potrieb a požiadaviek klientov s dôrazom na ich vysokú kvalitu a s vedomím, že hlavnou zárukou ponúkaných služieb je najmä kvalitný personál, či už sú to ľudia pracujúci v administratívnej alebo dopravnej oblasti spoločnosti. Snahou spoločnosti je ďalšie rozširovanie služieb, vyhľadávanie nových lokalít do ponuky zájazdov, starostlivosť o vzťahy so súčasnými klientmi, hľadanie nových a vyhľadávanie zákazníkov potencionálnych, ale najmä a výhradne individuálny prístup ku všetkým.


Kontaktné údaje
FLASH HOLIDAYS SK, s.r.o.
Krížna 21
811 07 Bratislava

Identifikačné údaje
IČO  |  36 284 858
DIČ  |  2022143992
IČ DPH  |  SK2022143992

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro | Vložka č.: 39738/B


E-mailové kontakty na oddelenia
Cestovná kancelária  |  info@flashholidays.eu
Veľtrhy a výstavy  |  fairs@flashholidays.eu
Autobusová preprava  |  autobusy@flashholidays.eu
Marketing  |  marketing@flashholidays.eu


Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P. O. BOX 5
820 07 Bratislava 27