O nás


Spoločnosť FLASH HOLIDAYS SK, s.r.o. vznikla ako rodinná firma v marci 2006 so sídlom v Bratislave. Pôvodným predmetom podnikania pri založení spoločnosti bolo prevádzkovanie nepravidelnej autobusovej dopravy pre cestovné kancelárie a prevádzkovanie zamestnaneckej dopravy niekoľkým významným firmám v Bratislavskom samosprávnom kraji. Po roku pôsobenia spoločnosť rozšírila predmet podnikania o požičovňu vozidiel a cestovnú agentúru so službami pre súkromné ​​spoločnosti, štátne a vládne inštitúcie, ale aj pre širokú verejnosť. Spoločnosť FLASH HOLIDAYS SK, s.r.o. zabezpečuje dopravné a cestovné služby tiež pre niektoré významné veľvyslanectvá a konzuláty na Slovensku a v Rakúsku.

V auguste 2012 rozšírila spoločnosť FLASH HOLIDAYS SK, s.r.o. svoju pôsobnosť do Českej republiky a vznikla dcérska spoločnosť FLASH HOLIDAYS CZ, s.r.o. so sídlom vo Valašskom Meziříčí. Hlavným predmetom podnikania dcérskej spoločnosti je prevádzkovanie cestovnej a dopravnej agentúry určenej prevažne pre súkromný sektor a záujmové združenia.

Služby spoločnosti FLASH HOLIDAYS sú vytvárané a poskytované v prevažnej miere na kľúč, presne podľa želania, potrieb a požiadaviek klientov s dôrazom na ich vysokú kvalitu a s vedomím, že hlavnou zárukou ponúkaných služieb je najmä kvalitný personál, či už sú to ľudia pracujúci v administratívnej alebo dopravnej oblasti spoločnosti. Snahou spoločnosti je ďalšie rozširovanie služieb, vyhľadávanie nových lokalít do ponuky zájazdov, starostlivosť o vzťahy so súčasnými klientmi, hľadanie nových a vyhľadávanie zákazníkov potencionálnych, ale najmä a výhradne individuálny prístup ku všetkým.


Kontaktné a identifikačné údaje
FLASH HOLIDAYS SK, s.r.o.
Krížna 21
811 07 Bratislava 1
Slovenská republika

IČO
36 284 858

DIČ
2022143992

IČ DPH
SK2022143992


Obchodný register
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I

Oddiel
Sro

Vložka číslo
39738/B


Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P. O. BOX 5
820 07 Bratislava 27