Průvodcovské služby


Pro návštěvu jakýchkoliv lokalit či destinací (České republiky, Slovenska či Evropy) podle individuálních přání klientů zajistí cestovní agentura FLASH HOLIDAYS kvalifikovaného průvodce, jehož odborný výklad vždy doprovází také všechna místa, která s cestovní agenturou FLASH HOLIDAYS navštívíte, ať už v rámci poznávacích a pobytových zájezdů nebo okružních jízd.

Průvodcovské služby jsou vždy poskytovány v českém nebo slovenském jazyce a plynulé ovládání cizího jazyka navštívené země, destinace či místa, včetně znalosti jejích reálií jako jedinečností, zvláštních rysů, místních poměrů, historie, kultury nebo také literatury je pro kvalifikované průvodce samozřejmostí. To dodává odbornému výkladu průvodce na atraktivitě, poutavosti a zajímavosti, přičemž však ale musí být pravdivý. Shodné požadavky, jako předešle uvedené, jsou vyžadovány od kvalifikovaných průvodců a jimi poskytované prohlídky pro přijíždějící zahraniční turisty, a to nejen v jazyce anglickém, německém, francouzském, italském, španělském, portugalském, maďarském, švédském, norském, dánském, finském a ruském, ale také čínském, japonském a korejském.

Na požádání (elektronicky, telefonicky či osobně, viz kontakty) je však možné zajistit také průvodce s dalšími znalostmi cizích jazyků (než výše uvedenými), ale také např. horské vůdce, sportovní instruktory, animátory dětských táborů, a podobně.